Spolek

VODICÍ PES, z.s. poskytuje službu sociální rehabilitace. Jejím posláním je podpora zrakově postižených klientů, kteří využívají vodicího psa nebo se na jeho službu připravují, popřípadě o tuto tzv. zvláštní pomůcku žádají. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

ČINNOST

Naší snahou je zapojit zrakově postiženého člověka do běžných aktivit společnosti a umožnit mu integraci do běžného způsobu života.  VODICI PES, z.s. spolupracuje s brněnskou Školou pro výcvik vodicích psů, s.r.o..

Základem služby je jak individuální tak skupinová práce s klienty.
Vodicí pes významně přispívá k celkové SAMOSTATNOSTI, podporuje ZAČLENĚNÍ nevidomého člověka do společnosti. Samostatnost při pohybu a orientaci umožňuje smysluplně trávit VOLNÝ ČAS. Pes zároveň člověku usnadňuje KONTAKT s lidmi, komunikaci s rodinou, spolupracovníky i přáteli.

Cíle služby sociální rehabilitace:

  • podpora samostatného a bezpečného pohybu v přirozeném prostředí člověka;
  • pomoc při budování a obnově sociálních vazeb;
  • zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.